Формуляр за връщане

 

Приложение No 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново  ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да

се откажете от договора)

         До Вендинг Комерс-БГ ЕООД,

         Сливен 8800, ул.Капитан Мамарчев №11-А-3,

         мобилен 0888 76 33 66,sales@coffee-and-water.com

        

         С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме*

от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за

предоставяне на следната услуга*

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

         Поръчано на*/получено

на*............................../............................................

 

         Име на потребителя/ите

............................................................................

 

         Aдрес на потребителя/ите

............................................................................

 

Моля платената от мен сума за стоката да бъде възстановена на следната

банкова сметка:

Титуляр по сметка:

......................................................................................................

IBAN: ........................................................................................

Банка: ........................................................................................

 

         Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр

е на хартия)

............................................................................

 

         Дата

...............................................................................

 

         * Ненужното се зачертава